Sborová ohlášení 21.4. 2019 (Boží hod velikonoční, VP)

21.04.2019 11:23

Sborová ohlášení 21.4. 2019 (Boží hod velikonoční, VP)

                                                                                                                                                                                                              
 

 

1. Zítra na Pondělí velikonoční máme shromáždění v 9.00 hod.

Biblickou hodinu máme v úterý v 19.00.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek ve 16.00.   

 

2. Příští neděli se ve sboru v Džbánově koná seniorátní rodinná neděle ke které jsme zváni. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

3. Narozeniny má dnes Ondra Běťák. A v týdnu pak bratr Jaroslav Marek a sestry Vlasta Ritzingerová a Jaroslava Pelinková.

 

4. Zítra mají službu sestry Vlasta Ritzingerová a Markéta Vondráčková.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Letos dostane tuto celocírkevní sbírku sbor Bošín na opravu střechy svého kostela a fary. 

 

6. Přejeme vám pokojné a radostné Velikonoce.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 118. 22-24

čtení Mt 28. 1-10

text Lk 24.1- 6a

poslání 1 K 15. 20, 54b-58

písně 336, 667, 341, 397, 665, 346

doprovod: Alena Běťáková

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921