Sborová ohlášení 21.2. 2021 (1. neděle postní)

21.02.2021 02:20

Sborová ohlášení 21.2. 2021  (1. neděle postní)                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                   

1. Vstoupili jsme do doby postní. Stále jsme ale odkázáni pouze na  záznam bohoslužeb na webových stránkách sboru.

 

2. V tomto týdnu má narozeniny Eliška Veselíková.  Přejeme jí vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Tak jako v minulých letech můžete i letos době postní přispět na postní sbírku Diakonie ČCE. Ze shromážděných prostředků bude podpořeno vzdělávání dětí v Libanonu. Postní sbírka má na našem účtu vs  401. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Na sborovém účtu je to vs 201.

 

4. Přeji vám dobrou neděli. Ať vás Pán Ježíš provází svojí láskou ochranou a milostí. Mějte se dobře.

 

 

 

 

 

introit Ž 31. 2,4

čtení Gn 3. 1-13, 22-24

text Mt 4.1-11

poslání Jk 1.2-4, 12

písně 434, 692, 189B, 308, 689, 690

střih: Jan Vávra

doprovod: Jan Vávra

zpěv: Emil Vávra 

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921