Sborová ohlášení 21.11. 2021

21.11.2021 11:11

Sborová ohlášení 21.11. 2021                                                

                                                                                                     

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Je to 1. neděle adventní a shromáždění bude se svatou večeří Páně.

Bratr farář bude mít od zítra do soboty týden dovolenou a bude v Lounech. Žádná shromáždění v týdnu proto nebudou. Zastupuje ho bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

 

2. Včera byla při slavnostních bohoslužbách v Červeném kostele v Brně instalována nová synodní rada naší církve. Záznam z tohoto shromáždění je na stránkách církve.

 

3. V sobotu 27.11. nás sousední sbor v Bučině zve k seniorátnímu setkání nad Biblí. Na programu je výklad bratra faráře Chaloupky Knihy Genesis 3-11. Začátek ve ve 14.00 hod.

Můžete si již také zakoupit „Evangelický kalendář“ a „Na každý den“, obé za 150 Kč.

 

4. Před třemi nedělemi se manželům Vávrovým narodil syn Ondřej. Blahopřejeme. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Jaroslava Peňázová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Službu příští neděli má bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková. 

 

6. Děkujeme za vaše dary na opravu zídky u schodiště do kostela a na zakoupení nové linku pro sborovou kuchyňku.

Celocírkevní sbírka na sociální a charitativní pomoc byla v našem sboru 2 420 Kč a na Jubilejní toleranční dar 2 570 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

 

 

                                  

introit Ž 96. 1-3

čtení Ex 14. 15-31

text Ř 6. 3-5

poslání 1J 5. 1-12a

písně 168, 456, 539, 647, 681, 649

služba: Michal Sadílek

doprovod: Alena Běťáková

kázal a křtil: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921