Sborová ohlášení 21.10. 2018

21.10.2018 10:40

Sborová ohlášení 21.10. 2018                                                  

                                                                                    

                                                                                                                          

1. Bohoslužby jsou opět příští neděli v 9.00. Doprovázet nás bude skupina Consonare z Olomouce. Zveme Vás také k jejich odpolednímu koncertu ještě společně s pěveckým sborem z Olomouce, který začne v 16.30. Chceme si tak připomenout stoleté výročí Československé republiky i Českobratrské církve evangelické. Prosím sestry, aby pamatovali také na malé občerstvení.

Biblická hodina bude v úterý v 18.30. Na programu je Evangelium podle Jana.

Konfirmandi mají své cvičení v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Dnes odpoledne v 15.00 bude společně s dalšími vikáři ordinován ke službě slova a svátostí bratr Jan Hrudka. Slavnostní shromáždění se koná v kostele apoštola Pavla v Ústí nad Labem.

Sbor CČSH nás v sobotu v 10.00 zve k „Setkání dialogu vědy a víry“. Tentokrát bude přednášet Ing. Pavla Roupovcová o nanomateriálech.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Iveta Benešová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví a Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

5. Sbírka na pomoc lidem postiženým katastrofou v Indonésii je ještě otevřena. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní pomoc.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 104. 1a, 13-15 

čtení Lk 12. 15-31 

text Dt 26. 1-11

poslání 1 Tm 6. 6-12 

písně 85, 162, 549, 397, 548, 177 

doprovod: Sadílkovi

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921