Sborová ohlášení 21.1. 2018

21.01.2018 17:22

Sborová ohlášení 21.1. 2018                                                                                                                                                                                                           

1. Služby Boží máme opět příští neděli v 9.00 hod. Kázat bude bratr vikář Jan Hrudka.

Jsou před námi ještě tři večerní ekumenická shromáždění v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Všechny začínají v 18.30. Dnes je shromáždění v Novém kostele Církve bratrské a kázat bude bratr farář CČSH Štěpán Klásek.

Žádná jiná shromáždění v tomto týdnu nemáme.

 

2. Bratr farář i bratr vikář budou od pondělí do pátku na farářské kurzu v Praze. V případě pohřbu zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

 

3. Za tři týdny, v neděli 11. února v 18.00 zde budeme mít koncert hudební skupiny SVATOPLUK, která hraje zpívá písničky Svatopluka Karáska. Dejte, prosím, vědět také svým známým a přátelům.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jura Běťák a sestra Míla Fryaufová.

 

5.  Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 23. 1-3

čtení Ez 34.11-16, 23-31

text J 10.11-16

poslání 1Pt 2. 21b-25

písně 23, 258, 417, 422, 483.1, 4, 7

doprovod: Alena Běťáková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda.  

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921