Sborová ohlášení 20.9. 2020

20.09.2020 11:38

Sborová ohlášení 20.9. 2020                                                            

                                                                                                                                                                                                                                

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Biblickou hodinu máme v úterý v 18.30.

Náboženství pro starší děti bude v pátek v 16.00

Termín pro náboženství pro mladší děti ještě domlouváme (čtvrtek nebo pátek).

Dnes po shromáždění bude konfirmační cvičení (cca v 10.15).

 

2. Za 14 dnů, v neděli 4. října plánujeme slavnost konfirmace. Konfirmováni budou Adam Kubíček, Ema Mrkvičková, František Pecháček a Marie Slušná. Ema Mrkvičková bude rovněž pokřtěna.

 

3. V pátek zasedal v Praze synod naší církve. Záznam z jednání najdete na webových stránkách církve. Jako synodál se ho účastnil bratr kurátor Michal Sadílek.

 

4. Narozeniny má dnes bratr Jakub Sadílek. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

6. Bratr Tomáš Novák dokončuje opravu fasády našeho kostela. Tuto opravu můžete podpořit peněžitým darem: Buď prostřednictvím sběrací listiny nebo přímo na účet sboru. 

Ještě dnes můžete přispět na sbírku pro pomoc lidem v Bejrútu, který byl nedávno postižen ničivým výbuchem. Sběrací listina je u služby a podrobnosti jsou na vývěsce.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Iz 55.1

čtení Iz 25.1-9 (Bible 21)

text J 2.1-11

poslání 1Pt 1.22-2.5

písně 85, 441, 511, 635, 622

doprovod: Eva Čejková

služba: Josef  Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921