Sborová ohlášení 20.8. 2023

20.08.2023 09:00

Sborová ohlášení 20.8. 2023                                                       

                                                                                                                                

  1. Děkujeme bratru faráři Danielu Matoušovi za dnešní bohoslužby, které jsou poslední v jeho roli administrátora našeho sboru. Děkujeme tedy i za tento náš společný rok a jeho službu v Litomyšli.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 27.8. v 9 hodin, kázat bude bratr vikář Lukáš Rejman. Od 1. září již bude plně ve funkci bratr farář Lukáš Klíma.
  3. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.
  4. Službu příští neděli má sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Sadílek.
  5. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

 

služba: Jan Kubíček

doprovod: Magdalena Sadílková

kázal: Daniel Matouš

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921