Sborová ohlášení 20.5. 2018 (Neděle svatodušní)

20.05.2018 14:48

Sborová ohlášení 20.5. 2018 (Neděle svatodušní)                                                                          

1. Příští neděli budeme mít sborový den pro děti. Bohoslužby pro děti začínají v 9.00. Kázat bude sestra farářka Lenka Ridzoňová z Prahy-Střešovic. Pro děti bude tak jako v minulých letech připravena hra. V neděli budeme mít také ve sboru společný oběd, resp. polévku. Prosím tedy, abyste na příští neděli polévku doma uvařili a v neděli přinesli.

Na svatodušní pondělí v 19.00 budou ekumenické bohoslužby v kostele Rozeslání sv. apoštolů na Toulovcově nám.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblickou hodinu máme také ve čtvrtek v 18.30.

Náboženství mají děti v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší).

V pátek bude již tradiční Noc kostelů. Společné zahájení je v piaristickém kostele v 17.00 hod. Náš kostel bude otevřen od 17.30 do 23.00 hod. Budeme zde mít výstavu k loňskému 500. výročí reformace.

Program Noci kostelů je na vývěsce.

 

2. Příští neděli mají službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.  

 

3. Od čtvrtka 31.5. do soboty 2.6. se bude v Litomyšli konat synod naší církve. Jednání bude probíhat především v bývalém pivovaru na Olivetské hoře. Organizátoři nás požádali o dobrovolnickou pomoc při  občerstvéní a prodeji knih. A také o občerstvení samotné (sladké i slané). Prosíme tedy o Vaši pomoc. Pokud je to pro Vás možné, přihlaste se u bratra kurátora nebo bratra faráře.

 

4. Prosím pamatujte na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty, která potrvá do konce května. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je pro Diakonii ČCE.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit: Ž 118. 24,29 

čtení: Gn 11. 1-9

text: Sk 2. 1-6 

poslání: Ř 8. 1-14 

písně: 381, 371, 373, 397, 379, 675

doprovod: Jan Vávra 

služba: Vlastimil Voříšek, Milan Dvořák    

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921