Sborová ohlášení 20.2. 2022

20.02.2022 02:22

Sborová ohlášení 20.2. 2022                                                                                                                                           

                                                                                      

                                                                                       

0. Vítáme bratra faráře Lukáše Klímu z Proseče. Vítáme také jeho paní a jeho děti. Náš bratr farář káže dnes v Proseči.

 

1. Služby Boží budeme slavit opět za týden, v neděli v 9.00.

Biblická hodina v úterý nebude. Bratr farář bude mít den dovolené.

Náboženství mají děti ve čtvrtek v 16.00.

A konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

 

2. Narozeniny má v příštím týdnu Eliška Veselíková. Přejeme ji všechno dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Celocírkevní sbírka na Křesťanskou službu byla v našem sboru 1170 Kč. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

4. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

introit Ž 119. 2

čtení Lk 15. 11-23

text Dt 4. 25-31

poslání Mt 7. 13-14

písně 148, 679, 314, 406, 408

služba: Jura Běťák, Miloslava Fryaufová    

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Lukáš Klíma


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921