Sborová ohlášení 20.12. 2020 (4. neděle adventní)

20.12.2020 10:33

Sborová ohlášení 20.12. 2020  (4. neděle adventní)                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                   

1. Příští služby Boží budeme slavit v pátek v 9.00 na Boží hod vánoční. Bude to shromáždění se svatou večeří Páně.

Pokud ovšem všechno nebude jinak.

Zveme vás také k poslechu adventního koncertu, který připravili manželé Běťákovi. Podrobnosti naleznete na stránkách sboru.

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Lenka Mencová a Eva Kubíčková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Na Boží hod vánoční mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi. 

 

4. Ke koupi vám doporučujeme tři publikace: Evangelický kalendář 2021 (150 Kč), příručku Na každý den (150 Kč) a knížku Necessarium od Jana Amose Komenského (160 Kč).

 

5. Dnešní chrámová sbírka je na úhradu dárků pro děti.

 

 

 

 

introit 1Sa 2. 2, 6-7, 9

čtení Lk 1.39-56

text Lk 1.42-47

poslání Ko 2.6-10

písně 269, 274, 627, 277, 647

služba: Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová

doprovod: Eva Čejková 

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921