Sborová ohlášení 20.12.2015

21.12.2015 21:20

Sborová ohlášení 20.12 2015 (dětská vánoční slavnost)                                                                                                                                                                                                                          

1. Vánoční bohoslužby se v našem sboru budou konat takto:

25.12. Boží hod vánoční – shromáždění s večeří Páně

26.12. Na Štěpána – káže bratr farář Ladislav Havelka z Mýta

27.12. Poslední neděle v roce – káže bratr farář Filip Keller ze Svitav

Začátky všech shromáždění jsou od 9.00 hod.

Bratr farář bude 26.12. kázat v Mýtě a 27.12. ve Svitavech.

2. Narozeniny mají v týdnu bratr Jan Pospíšil, Evička Kubíčková, sestra Tereza Pleskotová, sestra Lenka Mencová a bratr Emil Vávra. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

3. Na Boží hod vánoční mají službu bratr Josef Čejka a bratr kurátor Michal Sadílek.

4. U služby si můžete zakoupit objednané výrobky z Rolničky nebo z naší adventní dílny. Ke koupi je také Evangelický kalendář 2016 a příručka Na každý den  za 90 Kč. Připomínáme, že nyní je čas objednat si naše časopisy: Český bratr, Prostestant a Evangelický týdeník.

5. Děkujeme za Vaše letošní saláry a dary. Pokud někdo nemá zaplacený salár, má k tomu ještě příležitost. Je možno také přispět na dnešní vánoční nadílku (u služby). Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

introit: Ž 146. 1-3, 10                    

čtení: Mt 2. 1-21                    

vánoční hra „Vánoční krimi apokryf“ (Michal Kitta)                              

poslání: Ko 2. 6-12                    

písně: 651, 306, S254, S396, S295, 299                      

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921