Sborová ohlášení 20.11. 2022

20.11.2022 04:09

Sborová ohlášení 20.11. 2022                                                     

                                                                                                              

  1. Děkujeme bratru seniorátnímu jáhnovi Michalu Brandovi za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 27.11. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Tomáš Jirků a budou to bohoslužby s večeří Páně. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede sestra Maruška Peňázová.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin.
  4. Biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  5. Džbánovský sbor nás zve na svůj adventní koncert v sobotu 10.12. a na diskusní večer s Alexandrem Flekem autorem Parabible ve čtvrtek 15.12. Detaily jsou na nástěnce.
  6. U služby si můžete objednávat vánoční předměty z Rolničky a nástěnný kalendář na příští rok. Jsou také již k prodeji za 170,- Kč Evangelické kalendáře a Na každý den na příští rok.
  7. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeba našeho sboru. Můžete také přispět do sbírky na rekonstrukci fary v tomto a příštím roce, týkat se to bude hlavně kuchyně.
  8. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.
  9. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

písně: 628, 297, 316, 777, 409

služba: Miloslava Fryaufová a Jiří Běťák

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Michal Branda

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921