Sborová ohlášení 20.11.2016 (poslední neděle církevního roku)

21.11.2016 13:20

Sborová ohlášení 20.11.2016 (poslední neděle církevního roku) 

1. Příští neděle je I. neděle adventní. Služby Boží začínají v 9.00 hod. a budeme  slavit svatou večeři Páně. Při tomto shromáždění přijmeme do našeho sboru sestru Markétu Novákovou a bratra Tomáše Nováka.

Dnes večer v 18.00 nás k varhannímu koncertu zve sbor CČSH.

K přednášce KA jsme zváni ve středu 23.11. Naším hostem bude tentokrát paní PhLic. Kateřina Lachmanová ThD. a bude hovořit na théma: „Typické překážky usmíření.“   Začátek je v 19.00 hod. v aule gymnásia.

K výkladu evangelického katechismu se sejdeme také ve středu u Čejků v Dolním Újezdě (vedle hasičské zbrojnice). Začátek je v 17.00

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti je v pátek v 16.00 hod.

V sobotu v 12.00 hod. bude v tomto kostele požehnáno sňatku pana Pavla Fikejze a paní Věry Kučerové.

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Jaroslava Peňázová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Ještě tento týden si můžete objednat výrobky z Rolničky – Diakonie ČCE v Soběslavi. Objednávkový list je u služby.

 

4. Seniorátní odbor mládeže (SOM) srdečně zve do České Třebové na další setkání mládeže Chrudimského seniorátu. Setkání začíná v pátek 25. listopadu 2016 v 18:00 na faře ČCE společnou večeří. Théma pátečního večera je „strach“. V sobotu se bude hrát florbal. Přihlašujte se, prosím, na mail mladezchrudim@seznam.cz.

5. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.  

6. Dnešní chrámová sbírka je na potřeby našeho sboru.

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 145. 17, 20-21

čtení Gn 6.5-14a, 17-18, 22

text Mt 25.1-13

poslání Mt 7.21-27

písně 274, 259, 361, 270, 360

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921