Sborová ohlášení 20.1. 2019

20.01.2019 10:50

Sborová ohlášení 20.1. 2019                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           
1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00.
Tento týden se v Litomyšli koná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho téma zní:„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost.“
Všechna shromáždění začínají vždy od 18.00 večer a jste k nim upřimně zváni.
Zítra, v pondělí se sejdeme v kapli sv. Markéty v Církvi římskokatolické. Kázat bude bratr farář Václav Hurt.
V našem kostele je shromáždění ve středu a kázat bude bratr kazatel Čestmír Šťovíček. Program celého týdne je na vývěsce.
Biblická hodina proto tento týden odpadá.
Konfirmační cvičení bude v pátek v 14.30.
Náboženství pro děti bude rovněž v pátek v 16.00.

2. Službu příští neděli má bratr Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda.

3. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

4. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.introit Ž 118. 14, 29
čtení Iz 55.1-11
text Lk 5. 1- 11
poslání 1 Pt 2. 1-9
písně 67, 434, 420, 425, 685
doprovod: J + M+J Sadílkovi
služba: Michal Veselík, Vlasta Ritzingerová       
kázání: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921