Sborová ohlášení 2.9. 2018

02.09.2018 09:55

Sborová ohlášení 2.9. 2018                                                  

                                                                                                

                                                                                                      

1. Služby Boží máme opět za týden, v neděli v 9.00.

Staršovstvo se sejde ke své schůzi v pondělí v 18.30.

Konfirmační cvičení (už i pro starší děti) bude v pátek ve 14.00.

Náboženství pro mladší děti bude také v pátek v 16.00.

 

2. Dnes odpoledne v 16.00 jste zváni na dialogickou „bohoslužbu na dvorku“ v Evropském školícím centru YMCA.

 

3. Ještě je můžete přihlásit na sborový víkend v Herlíkovicích 14.-16.9.

Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro Evangelickou akademii, tedy pro podporu evangelických škol v naší církvi. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit 118. 8-9, 29

čtení Sk 2. 1-14

text Sk 2. 6-8

poslání Mk 16. 15-16, 19-20

písně 353, S239, S331, 397, S346, 675

doprovod: Jan Vávra 

služba: Vlastimil Voříšek        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921