Sborová ohlášení 2.7. 2023

02.07.2023 09:00

Sborová ohlášení 2.7. 2023                                                         

                                                                                                                                

  1. Vítáme u nás bratra Lukáše Rejmana a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 9.7. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Daniel Matouš.
  3. O prázdninách se biblická hodina ani náboženství pro děti nekoná.
  4. Dnes odpoledne ve 14 hodin se koná na Růžovém paloučku tradiční slavnost, pozvánka s podrobnostmi je na nástěnce.
  5. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru a je možné také přispět do sbírky na rekonstrukci fary, která je prakticky hotová a stála přibližně 500 tisíc. Zájemci se mohou na faru ještě podívat, během července se začne již bratr farář Klíma postupně stěhovat. Ve vedlejší místnosti je k nahlédnutí hotová projektová dokumentace na připravovanou přístavbu fary, na kterou žádáme o peníze z Jeronýmovy jednoty a z grantů zajišťovaných ústředím církve.
  6. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.
  7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

písně: 702, 312, 138, 706, 275

služba: Jiří Běťák

doprovod: Jan Vávra

kázal: Lukáš Rejman

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921