Sborová ohlášení 2.6. 2019

02.06.2019 11:33

Sborová ohlášení 2.6. 2019                                                    

                                                                                          

 

0. Děkujeme bratru Jiřímu Běťákovi za službu slova.

                  

1. Příští neděle je Neděle svatodušní. Bohoslužby budou v 9.00 s večeří Páně.

Zítra, v pondělí v 18.30 je pravidelná schůze staršovstva.

Biblickou hodinu máme v úterý v 19.00.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti pak také v pátek v 16.00.

 

2. Dnes je část sboru na bohoslužbách v Opatovicích. Odpoledne pak navštíví ještě Kutnou Horu.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Miroslav Brýdl, sestra Věra Pleskotová a bratr Milan Dvořák. Přejeme jim všechno dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu sestra Markéta Vondráčková.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

doprovod: J+M+J Sadílkovi

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

kázání: Jiří Běťák


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921