Sborová ohlášení 2.5. 2021

02.05.2021 02:05

Sborová ohlášení 2.5. 2021                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                   

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00 v našem kostele.

Kázat bude bratr Jiří Běťák.

Náš bratr farář bude mít od úterý do příštího čtvrtka dovolenou.

Zítra v 18.30 je schůze našeho staršovstva. Sejdeme se ještě online.

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Markéta Nováková. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Službu příští neděli mají Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Nezapomeňte, prosím, také na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi a potrvá do konce května. Sběrací listina je u služby.

 

 

 

 

 

 

introit Ž 146.1-2, 7,9-10

čtení Lk 16.19-31

text Lk 16.24-25, 29-31

poslání 1J 4.16-21

písně 627, 442, 672, 689, 690

doprovod: Magdalena a Jan Sadílkovi

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921