Sborová ohlášení 2.4. 2021 Velký pátek (online)

02.04.2021 04:20

Sborová ohlášení 2.4. 2021 Velký pátek  (online)                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                   

1. Bohoslužby v našem kostele zatím stále nemáme. I na Velikonoční neděli naleznete záznam bohoslužeb na webových stránkách sboru.

 

2. Končí postní sbírka Diakonie ČCE (vs 401), která bude použita pro vzdělávání dětí v Libanonu. Více na webových stránkách Diakonie.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru (vs 201).

 

3. Přeji vám dobrý Velký pátek. Radujte se, že Kristus zemřel za nás hříšné jako velikonoční Beránek. Ať je s vámi Boží láska a pokoj.

 

 

 

 

 

introit Ž 118 1, Iz 53.4-7 (kralická)

čtení Mt 27.35-54 (Bible 21)

text J 1.29, 19.28-30 (čep)

poslání Ef 4.25-5.2 (Bible 21)

písně 309, 329, 320, 308, 331

střih: Jura Běťák

doprovod: Pavel Klinecký

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921