Sborová ohlášení 2. 4. 2018 (Pondělí velikonoční)

02.04.2018 10:21

Sborová ohlášení 2. 4. 2018 (Pondělí velikonoční)                      

                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Bohoslužby máme opět za týden v 9.00.

Staršovstvo se sejde ke své schůzi zítra v 18.30.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblickou hodinu máme také ve čtvrtek v 18.30.

Náboženství pro děti je v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší).

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Eva Maršová. Přejeme jí vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi .

 

4.  Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 105. 1-4

čtení Iz 40. 25-28

text Lk 24. 13-26

poslání 1Pt 1. 3-5

písně 163, 426, 250, 360, 486

doprovod: Jan Vávra

služba: Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová   

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921