Sborová ohlášení 2.4. 2017 (bohoslužby pro děti)

04.04.2017 16:18

Sborová ohlášení 2.4. 2017 (bohoslužby pro děti)                                                                                          

1. Služby Boží máme opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Příští neděli bude také pravidelná schůze staršovstva.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

V pátek, v čase náboženství pro děti, jsou ony, ale i my ostatní zváni ke křížové cestě, která začíná ve 16.00 hod před piaristickým kostelem.

 

2. Tedy ještě jednou: V pátek jsme zváni k ekumenické křížové cestě z Hory olivové nad židovský hřbitov. Můžeme si tak s ostatními křesťany připomenout Kristovo utrpení. Začátek je v 16.00 hod. před piaristickým kostelem.

 

3. Máme již také termín letošního sborového výletu. Je to neděle 14. května a navštívíme sbor ve Vanovicích a jeho okolí. Budeme rádi, když se tam s námi vypravíte.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Eva Maršová. Přejeme jí vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

6. I letos máme příležitost se připojit k postní sbírce Diakonie ČCE. Letos je na pomoc v uprchlických táborech v Barmě. Podrobnosti jsou na vývěsce. Sběrací listina je u služby.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 103. 2-3, 8

čtení Ex 12. 3-14

text Mt 26. 19-20, 26-29 

poslání Žd 10. 11-14, 18-25

písně  638, S135, S167, 683, 622                                                                                                                                          

kázal Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921