Sborová ohlášení 2.2. 2020

02.02.2020 11:34

Sborová ohlášení 2.2. 2020                                                    

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dnes odpoledne v 16.00 zde budeme mít setkání ke společnému zpěvu písní známých i neznámých. Všichni jste srdečně zváni.

Bohoslužby budeme slavit opět v neděli v 9.00.

Staršovstvo se sejde ke své schůzi zítra v 18.30.

Biblickou hodinu máme v úterý také v 18.30.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení pak v pátek ve 14.30.

Náboženství pro starší děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Ve čtvrtek nás Křesťanská akademie zve na přednášku „Je to náš příběh!“ O vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury bude hovořit prof. Pavel Hošek. Přednáška se koná v Novém kostele Církve bratrské a začátek je v 19.00.

 

3. V neděli má službu bratr Jura Běťák a sestra Míla Fryaufová.

 

4. Sbírka pro Základní školu Školamyšl při Týdnu modliteb za jednotu křesťanů vynesla celkem 6000 Kč. Všem dárcům děkujeme. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem stolu u kávy a čaje

 

 

 

 

introit Ž 46. 2, 8-9a

čtení Mk 9.14-29 (B21)

text Mk 9.22b-24 (B21)

poslání Žd 11. 8-16

písně 632,182,176, S372, 623

doprovod: Eva Čejková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921