Sborová ohlášení 2.12. 2018 (1. adventní, pro děti)

02.12.2018 10:08

Sborová ohlášení 2.12. 2018  (1. adventní, pro děti)        

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                  

1. Služby Boží jsou opět příští neděli v 9.00.

Staršovstvo ke své schůzi sejde v pondělí v 18.30

Biblickou hodinu máme v úterý v 18.30. 

Vánoční hru budeme s dětmi nacvičovat v pátek v 15.00.

 

2. Narozeniny mají v příštím týdnu sestry Eva Sadílková, Stanislava Vodehnalová a Magdaléna Veselíková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Příští neděli mají službu bratr Jura Běťák a sestra Míla Fryaufová.

 

4. Dostali jsme také pozvání k benefičnímu koncertu pro paní Ilonu Hauptovou, která trpí nádorovým onemocněním a nachází se ve velmi tíživé finanční i životní situaci. Koncert, kde zazní mimo jiné Biblické písně Antonína Dvořáka, se bude konat v pondělí 17. prosince v kostele sv. Jana Křtitele v Pardubicích.

 

5. Můžete si zakoupit knihu modliteb „Vždyť se mnou jsi...“(130 Kč) a sborník k letošnímu stoletému výročí Jeronýmovy jednoty „Kažte evangelium všemu stvoření“(150 Kč). Přišly také již Evangelické kalendáře a příručky Na každý den (130 Kč).

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

introit Iz 40. 3-5 (Ž 24. 9-10)

čtení  Iz 42. 1-9

text Mt 3. 1-5, Mk 1. 14-15

poslání Ř 13.11-14

písně 261.1-6, 275, S239, 397, 669, S280

doprovod: Alena Běťáková

služba: Milan Dvořák, Čestmír Svoboda        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921