Sborová ohlášení 2.10.2016

03.10.2016 07:17

Sborová ohlášení 2.10. 2016                                               

0. Dnes máme sborový den pro děti. Ale nejenom. Po shromáždění bude následovat hra pro děti, kterou připravil bratr Jura Běťák. Kdo nemá ve hře nějakou úlohu, je zván ke společenství u kávy a čaje. Kolem poledne bude následovat společný oběd ve sboru (ve 12.30?) Naše společenství může pokračovat i odpodedne na zahradě, pokud nám to počasí dovolí. Všichni jste tedy přímně zváni.

 

1. Příští neděle bude pro nás Neděle díkčinění. Při bohoslužbách chceme Pánu Bohu poděkovat za letošní úrodu. Shromáždění bude tedy se svatou večeří Páně. Začátek je v 9.00 hod.

Příští neděli po shromáždění bude také schůze staršovstva.

Evangelický katechismus budeme vykládat ve středu v 17.30 hod. u sestry Miloslavy Fryaufové v Dolním Újezdě 470 (naproti ZUŠ)

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.00 hod.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Na čtvrtek 6. října jsme naplánovali mytí oken v kostele. Pokud můžete, přijďte nám pomoci. Budeme začínat asi v 15.00 hod. Ale je možno přijít i dříve.

 

3. V pátek měl narozeniny bratr Jaroslav Nekvinda. V příštím  týdnu  má pak narozeniny Jenda Sadílek, sestra Daniela Pecháčková a sestra Marta Záleská. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.    

 

5. Můžete také ještě přispět na účelovou sbírku na letošní opravy v našem sboru. Letošní obnova našeho kostela nás stála 241 tisíc korun. Sběrací listina je u služby. Těm, kteří již na tento účel přispěli, velice děkujeme. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

 

introit Ž 66. 5-6, 8-9, 20  

čtení Joz 2. 1-14     

text Joz 2. 15- 24

poslání Žd 11. 29-31, 39-12.2, 12     

písně 67, 618, S97, S144, 198 

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921