Sborová ohlášení 19.4. 2020

19.04.2020 07:59

Sborová ohlášení 19.4. 2020

                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Milí bratři a sestry, zdravím Vás v této neobvyklé době, kdy se nemůžeme setkávat ve shromáždění. Nedělní bohoslužby ve zvukové i písemné podobě můžete ale sledovat  na našich webových stránkách.

 

2. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Jaroslav Marek a Ondřej Běťák. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Dnešní nedělní sbírka je pro potřeby sboru. Poslat ji můžete na účet sboru 222402179/0300, vs 201.

Sbírka minulou neděli byla celocírkevní a byla na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Pro tuto sbírku máme na našem účtu vs 302.

Začíná také Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Dar na tuto sbírku můžete také převést na účet sboru, vs 304.

 

4. Mějte se dobře a buďte zdrávi.

 

 

 

 

introit Ž 73.26, 28

čtení Ř 8. 1-11

text Mk 12.26-27, 1K 15.19-20

poslání Ko 3.1-4, 12-15

písně 347, 178, 664, 350, 334                           

doprovod: Eva Čejková

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921