Sborová ohlášení 19.4. 2019 (Velký pátek)

19.04.2019 11:57

Sborová ohlášení 19.4. 2019 (Velký pátek)                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                             

1. Bohoslužby na Boží hod velikonoční  s večeří Páně jsou v 9.00.

    Na Pondělí velikonoční máme shromáždění také v 9.00 hod.  

 

2. Příští neděli se ve sboru v Džbánově koná seniorátní rodinná neděle ke které jsme zváni. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

3. Včera se manželům Evě a Josefovi Čejkovým narodila dcera Johanka. Blahopřejeme a radujeme se s nimi.

 

4. V neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Přejeme vám dobré a požehnané Velikonoce.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 116, 3-5

čtení Ž 22. 2-9, 12, 17-20, 24, 29

text Mk 15. 24-39

poslání Fp 2. 5-11

písně 309, 329, 320, 308, 604 , 331

doprovod: J+M+J Sadílkovi

služba: Jura Běťák, Míla Fryaufová        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921