Sborová ohlášení 19.3. 2017

26.03.2017 00:28

Sborová ohlášení 19.3. 2017                                                                                          

                

0. Vítáme bratra faráře Pavla Juna z Čáslavi a děkujeme mu za službu slova. Náš bratr farář je dnes na sborovém shromáždění v Brandýse.                                                                                                                                                             

 

1. Služby Boží máme opět za týden v 9.00 hod. Příští neděli se také v rámci bohoslužeb bude konat výroční sborové shromáždění. Všichni jste k němu upřímně zváni.

V úterý od 19.00 hod. bude v našem sboru ekumenická biblická hodina. Na programu je Šalomoun. Pokud můžete, přijďte.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti pak také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Na vývěsce naleznete seznam členů sboru s hlasovným právem. Hlasovací právo mají členové, kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let. Na vývěsce je také výsledek sborového hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017.    

 

3. Narozeniny má tento týden sestra Magdaléna Sadílková a bratr Vladimír Fikejz. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

5. I letos můžete přispět na postní sbírku Diakonie ČCE. V minulých letech byla pro pomoc ženám v Ethiopii a uprchlíkům v Iráku. Letos je pro pomoc v uprchlických táborech v Barmě. Podrobnosti jsou na vývěsce. Sběrací listina je u služby.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru

 

6. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit

čtení 

text

poslání 

písně 182, 367, 694, 702, 703                                                                                                                                            

kázal: Pavel Jun


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921