Sborová ohlášení 19.2. 2023

19.02.2023 09:00

Sborová ohlášení 19.2. 2023                                                       

                                                                                                              

  1. Děkujeme bratru faráři Danielu Matoušovi za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 26.2. v 9 hodin, kázat bude bratr Michal Branda. Je to první postní neděle, budeme vysluhovat večeři Páně. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede bratr Jiří Běťák.
  3. Letošní výroční sborové shromáždění se bude konat přesně za měsíc 19.3. Kromě obvyklých zpráv budeme při něm volit nového kazatele našeho sboru bratra faráře Lukáše Klímu. Sborové shromáždění činí platná usnesení i volby za jakéhokoli počtu voličů, i když se nesejde nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Bratr farář Klíma také bude zde ještě hostem na kazatelně za 2 týdny 5.3.
  4. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  5. ČKA nás zve 21.2. v 18 hodin do Nového kostela tentokrát na divadlo předního světového chůdoherce Lennoire Montaina Don Quiote de la Ancha.
  6. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru. Můžete přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary a také na pomoc po zemětřesení v Turecku a Sýrii díky naší Diakonii, která tam okamžitě začala na místě pomáhat. Je to možné buď zde na listinu, nebo na účet sboru s vs 402.
  7. Službu příští neděli mají bratři Vlastimil Voříšek a Michal Veselík.
  8. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

služba: Markéta Vondráčková a Emil Vávra

doprovod: Jan Vávra

kázal: Daniel Matouš

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921