Sborová ohlášení 19.2. 2017

20.02.2017 12:38

Sborová ohlášení 19.2. 2017                                                                                         

        

0. Vítáme bratra faráře Libora Chaloupku z Bučiny a děkujeme mu za službu slova. Náš bratr farář dnes povede sborové shromáždění v Bučině, kde budou volit kazatele na další období.                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Služby Boží máme opět za týden v 9.00 hod. Bude to shromáždění se zaměřením na děti. Je to o týden dříve, protože potom mají děti jarní prázdniny.

V úterý jsme zváni do sboru CČSH na Toulovcově náměstí k ekumenické biblické hodině. Na programu je tentokrát Absolon a začátek je v 19.00 hod.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Děti mají náboženství také v pátek v 16.00 hod.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu Eliška Veselíková a sestra Růžena Fikejzová z Dolního Újezda.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit 

čtení

text Mt 5. 38n

poslání

písně 92, 368, 392, 163, 489

kázal: Libor Chaloupka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921