Sborová ohlášení 19.11. 2017

28.11.2017 15:28

Sborová ohlášení 19.11. 2017                                                         

 

1. Příští neděli budeme mít sborový den. Našim hostem bude celocírkevní kantor bratr Ladislav Moravetz. Bude nás doprovázet pří bohoslužbách v 9.00 hod. a odpoledne ve 14.00 hod. bude pro nás mít přednášku na théma „Písně Martina Luthera.“ Připomeneme si tak ještě letošní 500-té výročí reformace.

Zveme vás také na společný oběd v restauraci U Medvěda a prosíme, aby jste službě dnes sdělili, zda toto pozvání přijmete.

Při bohoslužbách příští neděli bude pokřtěna Ellen Fikejzová, dcera manželů Věry a Pavla Fikejzových z Lhůty.

V úterý v 17.00 bude setkání nad Biblí, tentokrát zde ve sboru. Rovněž v úterý v 19.00 jsme zvání na ekumenickou biblickou hodinu do sboru CČSH na Toulovcově náměstí. Na programu je Joziáš (2Kr 22-23).

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30. Biblická ve čtvrtek nebude.

Náboženství pro děti je v pátek v 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší)

 

2. Bratr farář bude mít v pátek a v sobotu dovolenou a bude v Daňkovicích.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Jaroslava Peňázová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běták a sestra Miloslava Fryaufová.

 

5. Ke koupi je Evangelický kalendář 2018 (120 Kč) a Na každý den 2018 (100 Kč). Můžete si také objednávat výrobky z Rolničky. Celocírkevní sbírky v říjnu vynesly: Na sociální a charitativní pomoc 1350 Kč a na Jubilejní toleranční dar 780 Kč. Blíží se konec roku - pamatujte, prosím, na salár. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž 138

čtení Da 2. 20-23

text  Mt 22. 15-22

poslání 1Tm 2. 1-6

písně 406, 443, 417, 192, 489

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Milan Dvořák, Čestmír Svoboda   

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921