Sborová ohlášení 19.1. 2020

19.01.2020 12:35

Sborová ohlášení 19.1. 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Bohoslužby budeme slavit opět v neděli v 9.00.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je v pátek v 14.30 hod.

Starší děti mají náboženství v pátek v 16.00 hod.

 

2. „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ - to je název letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Jsme zváni ke shromážděním, které se budou konat od pondělí do pátku vždy od 18.00. Zítřejší shromáždění bude v kapli sv. Markéty v Církvi římskokatolické a kázat bude náš bratr farář. V našem kostele se sejdeme ve čtvrtek.  Vice podrobností je na vývěsce nebo na letáčku, který si můžete vzít po bohoslužbách.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

4. Do konce ledna můžete ještě přispět na celocírkevní sbírku na pomoc uprchlíkům v upchlických táborech na řeckých ostrovech. Sběrací listina je u služby a podrobnosti na vývěsce. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem stolu u kávy a čaje

 

 

 

introit Iz 11. 1-2, 10

čtení Ex 1.22-2.10, Oz 11.1

text Mt 2. 13-23

poslání Ko 3. 1-2, 9-17

písně 33, 632, 672, 680, 702

doprovod: J+M+J Sadílkovi

služba: Emil Vávra, Michal Sadílek

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921