Sborová ohlášení 18.7. 2021

18.07.2021 18:07

Sborová ohlášení 18.7. 2021                                                            

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                    

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Farní charita Litomyšl nás v neděli 25.7. zve k setkání na Den prarodičů a seniorů. Zahájení je ve 14.00 ekumenickou bohoslužbou v kostele Povýšení sv. Kříže a setkání pak pokračuje na farní zahradě.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Pavel Peňáz a sestra Věra Janečková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli má bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.   

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Ž 105.1-3, 5

čtení 1K 1.18-25

text 1K 1.23-24

poslání Mt 5. 13-16

písně 442, 209, 647, 684, 284

služba: Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921