Sborová ohlášení 18.6. 2023

18.06.2023 09:00

Sborová ohlášení 18.6. 2023                                                      

                                                                                                             

  1. Děkujeme bratru faráři Václavu Hurtovi za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 25.6. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Tomáš Jirků. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou povede bratr Jan Vávra a navazovat bude dětské dopoledne – setkání dětí a učitelů NŠ na zakončení školního roku na zahradě, program i buřty a pití bude zajištěno.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické v pondělí v 15 hodin ve Školamyšli a biblická hodina je ve čtvrtek v 18 hodin na faře ve Sloupnici.
  4. V pondělí 26.6. se v 18 hodin koná v Novém kostele diskuse k novému studentskému clubu pro ekumenické setkávání litomyšlských studentů a mládeže. Zváni jsou všichni, koho by to mohlo zajímat.
  5. Dnešní chrámová sbírka je určena na Fond solidarity sborů. Synodní rada poskytla okamžitou pomoc 250.000 Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci na akutní potřebu po protržení přehrady Nová Kachovka na Ukrajině a je možné přispět na doplnění tohoto Fondu buď na listinu, nebo na účet, vs je 402.
  6. Je možné také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary, která se blíží k závěru a stála již skoro 500 tisíc. Ve vedlejší místnosti je k nahlédnutí hotová projektová dokumentace na připravovanou přístavbu fary, na kterou žádáme o peníze z Jeronýmovy jednoty a z grantů zajišťovaných ústředím církve.
  7. Službu příští neděli mají bratři Čestmír Svoboda a Josef Čejka.
  8. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

služba: Vlastimil Voříšek a Michal Veselík

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921