Sborová ohlášení 18.6. 2017

01.07.2017 23:38

Sborová ohlášení 18.6. 2017

                                                                                                                                              

1. Příští neděli budeme mít při bohoslužbách slavnost konfirmace. Konfirmováni budou Anička Slušná a Jenda Sadílek. Bohoslužby začínají jako obvykle v 9.00 hod. a budou s večeří Páně.

Zveme vás také ke společnému rozhovoru s konfirmandy (kolokvium) v sobotu v 18.00 hod.

V úterý jsme zváni do Nového kostela CB na ekumenickou biblickou hodinu. Na programu je Eliáš a začátek je v 19.00 hod.

Náboženství pro děti je v pátek v 16.00 hod.

 

2. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Pavel Macháček. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Letošní Sbírka darů Jeronýmovy jednoty vynesla 23 200 Kč a sbírka na Diakonii 1610 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. 

Dnešní chrámová sbírka je pro protřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 95.1-2 

čtení Lk 14. 12-24

text Lk 14.15-18, 24

poslání Zj 2.1-5, 7

písně 159, 680, 510, 694,  448

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921