Sborová ohlášení 18.4. 2022 (Pondělí velikonoční)

18.04.2022 04:20

Sborová ohlášení 18.4. 2022  (Pondělí velikonoční)        

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

V úterý v 19.00 jsme zváni k ekumenické biblické hodině. Bude tentokrát ve sboru Církve československé husitské na téma „Ježíš jako velekněz“.

Náboženství mají děti ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Příští neděli v 15.00 jsme zváni do piaristického kostela na shromáždění k oslavě pravoslavných ukrajinských Velikonoc. Více na sborové vývěsce.

 

3. Narozeniny má dnes bratr Lukáš Vondráček a Johanka Čejková a v týdnu pak Ondra Běťák. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli má bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

5. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

introit Ž 106.48, Ž 107.1

čtení Lk 24.13-35

text Lk 24.13-16, 30-32

poslání Ř 8. 34-39

písně: 535, 534, 667, 239, 553

služba: Josef Čejka

doprovod: Jan Vávra 

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921