Sborová ohlášení 18.4. 2021

18.04.2021 04:20

Sborová ohlášení 18.4. 2021                                                                                                                                                                                                            

Odkaz na dnešní bohoslužyb online: https://youtu.be/6n55giAnx3M
                                                                                                                   

1. Obnovili jsme bohoslužby v našem kostele. Může být ale obsazeno jen 10% míst k sezení. Proto je třeba se přihlásit na našem webu. Nedělní shromáždění budeme i nadále přenášet.

 

2. Narozeniny má dnes Johanka Čejková a Lukáš Vondráček; v týdnu pak Ondřej Běťák a Daniel Hurt. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru (vs 201). Začala také Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Prosím, nezapomeňte na ni. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi (vs 304) a potrvá do konce května.

 

4. Přeji vám dobrou neděli. Ať vás vzkříšený Kristus provází ve všech dnech vašeho života a dává vám sílu a naději.

 

 

 

 

 

introit Ž 67. 2-4 

čtení Da 7. 9-10, 13-14, Mt 4. 8-10, Mk 4. 30-32                                                                                                                                                                                                                 

text Mt 28. 16-20

poslání Fp 2. 1-16

písně 404, 333A (342), 355, 679, 678

přenos: Jura Běťák, Josef Čejka

doprovod: Jan Vávra

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921