Sborová ohlášení 18. 3. 2018 (5. postní, vss)

19.03.2018 15:31

Sborová ohlášení 18. 3. 2018 (5. postní, vss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00. Kázat bude bratr vikář.

V úterý jsme zváni do Církve bratrské k ekumenické biblické hodině. Na programu je prorok Jeremiáš a začátek je v 19.00 hod.

Ve čtvrtek se v aule gymnasia koná přednáška KA „Osmičková výročí“. Našim hostem bude Jan Stříbrný a začátek je v 19.00 hod.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Náboženství pro starší děti pak v pátek ve 14.30.

V pátek jsme také zváni k ekumenické „křížové cestě“, kterou si chceme připomenout utrpení Pána Ježíše Krista. Začátek je v 16.00 v piaristickém kostele a jde se na Šibeniční vrch. Pozvání platí také pro děti. Proto mladší děti nebudou mít náboženství.

 

2. Pán života a smrti povolal k sobě sestru Zdeňku Vávrovou z Jarošova a bratra faráře Alfréda Kocába z Újezda nad Lesy. Rozloučení se sestrou Vávrovou se koná je v úterý ve 14.00 v evangelickém kostele v Proseči a s bratrem Kocábem ve čtvrtek v 10.30 v evangelickém kostele U Salvátora v Praze.

 

3. Mládež sboru je zvána v pátek se seniorátní setkání mládeže v Bučině. Jeho thématem je požehnání a začátek je v 18.15.

 

4. Synodní rada nás vyzývá k podpoře a k modlitbám za čínské křesťany, kteří žádají v naší zemi o azyl. Je také možno podepsat otevřený dopis českému parlamentu.

 

5. Narozeniny mají v příštím týdnu sestra Magdalena Sadílková a bratr Vladimír Fikejz. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

6. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

7. Letošní postní sbírka je pro práci Diakonie ČCE v uprchlickém táboře Zatarí v Jordánsku, kde žijí především ti, kteří uprchli před válkou v Sýrii. Více najdete na internetových stránkách. Na postní sbírku můžete přispět prostřednictvím sběrací listiny nebo přímo na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

8. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit: Ž

čtení: Mt 25. 31-46

text: Mt 5.6

poslání: 

písně: 98, 366, 621, 182, 631 

doprovod: Jakub+Magdalena+Jan Sadílkovi

služba: Vlasta Ritzingerová, Michal Sadílek   

kázal: Jan Dus


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921