Sborová ohlášení 18.2.2018 (1. Neděle postní)

20.02.2018 19:29

Sborová ohlášení 18.2.2018 (1. Neděle postní)

                                                                                                                                                                                                         
1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9:00.

V úterý jsme zváni k ekumenické biblické hodině. Sejdeme se tentokrát v Církvi římskokatolické. Na programu je prorok Izaiáš a začátek je v 19:00 hod. Naše biblická tento týden nebude.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14:30.

Ve čtvrtek se koná přednáška KA. Naším hostem bude tentokrát Mgr.  Zdeňek A. Eminger, Th.D. a bude hovořit na théma: „Možné proměny struktur katolické církve v pohledu Norberta Greinachera, Hanse Künga a papeže Františka.” Přednáška se koná v Novém kostele Církve bratrské a začátek je v 18.30.

Náboženství mají děti v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší)

Máme také již stanoven termín výročního sborového shromáždění. Bude se konat v rámci nedělních bohoslužeb 18. března.

2. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Hana Jiráčková z Opatova a Eliška Veselíková.  Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

3. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.  

4. Tak jako v minulých letech vyhlásila v postním období Diakonie ČCE postní sbírku. Tentokrát je pro práci naší Diakonie v uprchlickém táboře Zatarí v Jordánsku, kde žijí především ti, kteří uprchli před válkou v Sýrii. Více najdete na internetových stránkách Diakonie. Na postní sbírku můžete přispět prostřednictvím sběrací listiny nebo přímo na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je na náš církevní tisk. Podrobnosti jsou na vývěsce.

5. Dopis synodní rady k postnímu období.

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit: Ž 91. 9-13

čtení: Dt 8. 1-6

text: Mt 4. 1-11

poslání: 2K 5. 19-21

písně: 98, 433, 164, 192, 485

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Markéta Vondráčková  

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921