Sborová ohlášení 18.12. 2022

18.12.2022 04:09

Sborová ohlášení 18.12. 2022                                                    

                                                                                                             

  1. Vítáme u nás bratra seniorátního jáhna Michala Brandu a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli na Boží hod 25.12. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Václav Hurt a budou to bohoslužby s večeří Páně.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  4. U služby si můžete objednat nástěnný kalendář na příští rok a za 170,- Kč zakoupit Evangelický kalendář a čtení Na každý den.
  5. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeba našeho sboru. U služby je možné přispět na dárky pro děti na dnešní slavnost. Můžete také přispět do sbírky na rekonstrukci fary v tomto a příštím roce, práce už probíhají a týká se to hlavně kuchyně a elektřiny.
  6. Službu příští neděli mají bratři Josef Čejka a Čestmír Svoboda.
  7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

Písně: 437, 693, 607, 487, 490

služba: Vlastimil Voříšek a Michal Veselík

doprovod: Magdalena Sadílková

kázal: Michal Branda

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921