Sborová ohlášení 18.11. 2018

18.11.2018 10:56

Sborová ohlášení 18.11. 2018                                         

                                                                                                                                                                                                                   
 

1. Služby Boží jsou opět příští neděli v 9.00.

Biblická hodina je tentokrát ekumenická.

Sejdeme se v úterý v Církvi bratrské v 19.00 a na programu je Ester. 

Konfirmandi mají své cvičení v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Ke slavnosti instalace nás zve sbor v Telecím. Příští neděli ve 14.00 zde bude v evangelickém kostele uveden do služby faráře sboru bratr Jan Hrudka, náš bývalý vikář.

Příští neděli ve 14.00 nás také sbor v Bučině zve na přednášku bratra faráře Jiřího Doležala na téma: "100 let ČCE."

 

3. Ještě dnes si můžete objednávat výrobky z Rolničky a nástěnný kalendář ČCE 2019. Ke koupi je také kniha modliteb „Vždyť se mnou jsi...“(130 Kč) a sborník ke stoletému výročí Jeronýmovy jednoty „Kažte evangelium všemu stvoření“(150 Kč).

 

4. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Jaroslava Peňázová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli má službu bratr Vlastimil Voříšek.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

introit Ž 135. 3,13-14  

čtení Ž 1 

text Mt 13. 24-30

poslání Zj 21. 1-4  

písně 25, 434, S140, 190, 671    

doprovod: Jakub, Magdalena a Jan Sadílkovi

služba: Emil Vávra, Markéta Vondráčková        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921