Sborová ohlášení 18.10. 2020

18.10.2020 08:08

Sborová ohlášení 18.10. 2020                                                         

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      

1. Vzhledem k nařízení vlády nebudeme mít až do odvolání nedělní bohoslužby. Rovněž v týdnu také nebudou žádná katechetická shromáždění.

 

2. Příští nedělní bohoslužby budou tak jako dnes připraveny ve zvukové i písemné podobě na webových stránkách našeho sboru.

 

3. Ve čtvrtek Pán života a smrti povolal k sobě bratra Pavla Saquu ve věku 83 let. Rozloučení s ním se koná v našem kostele ve čtvrtek 22. října. Počet přítomných je omezen na 30.

 

4. V nemocnici v Litomyšli je bratr Jaroslav Marek. Je po operaci srdce, leží na LDN a daří se mu už lépe. Prosím, myslete na něj na modlitbách.

 

5. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Pavel Janeček. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

6. Oprava fasády našeho kostela je téměř hotova a kostel je bez lešení. Máme z toho radost a děkujeme bratru Tomáši Novákovi za jeho práci. Toto dílo můžete podpořit peněžitým darem: Buď prostřednictvím sběrací listiny nebo přímo na účet sboru.

 

7. Také příspěvek do dnešní chrámové sbírky můžete zaslat na účet  sboru.

 

 

 

introit Ž 103. 2, 5      

čtení Ex 15. 4, 13b-18

text J 6. 1-15

poslání Mt 6. 25-27, 31-33

písně 627, 176, 622, 613, 449

doprovod: Pavel Peňáz

nahrál: Jiří Běťák   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921