Sborová ohlášení 17.5. 2020

17.05.2020 10:45

Sborová ohlášení 17.5. 2020                                             

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Bohoslužby budeme opět slavit v neděli v 9.00. Při nedělním shromáždění si připomeneme svátek Nanebevstoupení Páně, který připadá na čtvrtek.

Biblická hodina bude v tomto týdnu ekumenická. Sejdeme se v našem sboru v úterý v 19.00 a na programu bude Filip.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení pak v pátek ve 14.00.

Náboženství pro starší děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Pán života a smrti povolal k sobě sestru Martu Kavanovou, která zemřela 10. května v požehnaném věru 85 let. Pohřeb se koná zítra ve 14.30 v kostele sv. Anny na hřbitově v Litomyšli. Dnes ráno také v požehnaném věku 92 let zemřela sestra Marta Faltysová, rozloučení bude pravděpodobně tento týden.

 

3. V pátek se v našem kostele uskuteční koncert hudební skupiny Svatopluk. Všichni jste srdečně zváni. Pozvěte své přátele a známé. Začátek je v 18.00 a vstupné je dobrovolné.

Letošní výročního sborového shromáždění se bude konat v neděli 21. června v 9.00.

 

4. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Vlastimil Voříšek. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

5. Tento měsíc probíhá tradiční Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi a doporučujeme ji vaší štědrosti. Sběrací listina je u služby. 

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby sboru.

 

 

introit Ž 103.1- 3

čtení Lk 19.1-10

text Mt 9.9-13

poslání Ef 2.1-8

písně 399, 640, 694, 480, 419

doprovod: Eva Čejková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921