Sborová ohlášení 17.4. 2022 (Boží hod velikonoční)

17.04.2022 04:20

Sborová ohlášení 17.4. 2022  (Boží hod velikonoční)        

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                    

1. Služby Boží budeme slavit i zítra, na Velikonoční pondělí v 9.00.                                                                                                                 

A rovněž příští neděli v 9.00.

V úterý v 19.00 jsme zváni k ekumenické biblické hodině. Bude tentokrát ve sboru Církve československé husitské na téma „Ježíš jako velekněz“.

Náboženství mají děti ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Ještě pozvání na dvě ekumenické shromáždění, které se týkají Ukrajiny:

Dnes se v Novém kostele Církve bratrské konají modlitby za Ukrajinu. Začátek je v 19.00.

A příští neděli v 15.00 odpoledne je v piaristickém kostele shromáždění k oslavě pravoslavných ukrajinských Velikonoc. Na obě shromáždění jsme srdečně zvání. Více na sborové vývěsce.

 

3. Narozeniny má dnes sestra Zdenka Staňková a v týdnu pak bratr Lukáš Vondráček, Johanka Čejková a Ondra Běťák.  Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Službu mají zítra bratři Josef Čejka a Čestmír Svoboda.

 

4. Chrámová sbírka je dnes celocírkevní a je určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty; konkrétně pro sbor v Chrástu.

 

5. Přejeme Vám radostné a pokojné Velikonoce.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

introit Ž 118. 1, 22-24

čtení Mt 28. 1-10

text Lk 24.1- 6a

poslání 1 K 15. 54b-58

písně 546, 560, 238, 397, 548, 549

služba: Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

doprovod: Magdalena a Jan Sadílkovi

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921