Sborová ohlášení 17.4. 2017 (Pondělí velikonoční)

19.04.2017 17:52

Sborová ohlášení 17.4. 2017 (Pondělí velikonoční)                                                                              

                                                                                                                                                      

1. Příští bohoslužby máme v neděli v 9.00 hod.

V úterý v 19.00 hod. se koná ekumenická biblická hodina ve sboru CČSH na Toulovcově nám. Na programu je Roboám a Jeroboám.

Ve středu jsme zváni na přednášku Křesťanské akademie. Naším milým hostem bude bratr prof. Jan Sokol a mluvit bude na théma: „Svoboda - a co s ní?“ Přednáška se koná v aule gymnasia a začátek je v 19.00 hod.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti pak také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Můžete se již také přihlašovat na letošní sborový výlet. Pojedeme tentokrát auty a v neděli 14. května a navštívíme sbor ve Vanovicích a jeho okolí. Budeme rádi, když se tam s námi vypravíte.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Zdenka Staňková a bratr Lukáš Vondráček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. V neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.  

 

5. Tak jako každý rok začíná sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Podrobnosti jsou na vývěsce. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 145. 17-18

čtení Lk 24.13-35

text Lk 24.13-16, 30-32

poslání Ř 8. 34-39

písně: S324, S332, 334, S309, 622                                                                                                                                 

kázal Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921