Sborová ohlášení 17.4.2016

18.04.2016 21:59

Sborová ohlášení 17.4.2016                                                                                                                                                                                                  

1. Bratry a sestry starší, prosím, aby se zdrželi ke krátké poradě.

Služby Boží máme opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Ekumenická biblická hodina je v úterý v CČSH. Na programu je Jefte a začátek je v 19.00 hod.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Děti mají náboženství v pátek v 16.00 hod.

 

2. Narozeniny má dnes sestra Zdenka Staňková a v týdnu bratr Lukáš Vondráček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Děkujeme všem, kteří se včera podíleli na úklidu kostela. Prosíme o stejnou pomoc tento pátek asi v 17.00 hod.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jan Kubíček a bratr Michal Veselík.

 

5. Sbírka na Hlavní dar lásky JJ vynesla 2620 Kč a Postní sbírka 4400 Kč. Velice děkujeme za vaši štědrost. Do konce května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi. Staršovstvo vyhlásilo také sbírku na letošní opravy v našem kostele. Sběrací listiny jsou u služby. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby našeho sboru

 

6. Po shromáždění vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 113. 1-3

čtení L 5. 1-11

text J 21. 1-14

poslání 1Pt 1. 3-9

písně: 67, 680, 622, 422, 419

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921