Sborová ohlášení 17.2. 2019

17.02.2019 10:59

Sborová ohlášení 17.2. 2019                                                 

                                                                                        

                                                                                                                             

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00.

Biblická hodina je tento týden ekumenická. Sejdeme se v úterý v 19.00 hod. v Církvi československé husitské na Toulovcově náměstí. Na programu je Job.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

Děti mají náboženství také v pátek v 16.00.

 

2. Příští neděli v 17.00 bude u nás ve sboru vyprávět sestra farářka Debora Hurtová z Prosetína o své pouti do norského Nidaru. Všichni jste upřímně zváni.

 

3. Za měsíc 17.3. zde budeme mít výroční sborové shromáždění.

 

4. Dnes má narozeniny sestra Anna Vencovská. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Službu příští neděli mají bratr kurátor Michal Sadílek a bratr Emil Vávra.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

introit Ž 111. 1-3

čtení Iz 5. 1-7

text J 15. 1-10

poslání  Ko 3. 12-17

písně 209, 252, 261, 388, 248

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Jan Kubíček

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921