Sborová ohlášení 17.1. 2021

17.01.2021 01:17

Sborová ohlášení 17.1. 2021                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                   

1. Bohoslužby v kostele se zatím konat nemohou. Jejich záznam však naleznete na webových stránkách sboru.

 

2. Včera se online uskutečnil konvent našeho seniorátu. Seniorem byl na další období opět zvolen bratr farář Jakub Keller z Horní Čermné a konseniorkou sestra farářka Anna Lavická z Chrudimi. Konvent rovněž schválil sloučení sboru Semtěš se sborem Čáslav, hospodaření seniorátu v roce 2019 a rozpočet na rok 2021.

 

3. Chci oznámit výši dvou sbírek, které proběhly koncem roku. Celocírkevní sbírka pro bohoslovce byla  v našem sboru 2 730 Kč a sbírka na vánoční slavnost 4 410 Kč. Za vaše dary děkujeme.

          Byl jsem také požádán, abych doporučil tříkrálovou sbírku, která letos probíhá až do konce ledna. Můžete na ní přispět buď do kasiček např. v obchodu Kubík nebo v lékárnách a nebo svůj dar zaslat na účet Charity.

          Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Svůj příspěvek můžete zaslat na sborový účet 222402178 (vs 201).

 

4. Přeji vám hezkou neděli. Mějte se dobře a buďte zdrávi.

 

 

 

introit Ž 107. 1, 29-31        

čtení Jon 1. 1-15

text J 6. 16-21

poslání Sk 27. 20-26, 33-36

písně S175, 199, 200, 503, S154

nahrál: Jiří Běťák  

doprovod: Alena Běťáková 

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921