Sborová ohlášení 17.1 2016

18.01.2016 15:31

Sborová ohlášení 17.1 2016                                                                                                                                          

0. Vítáme v našem sboru bratra faráře Jana Kellera ze Zbytova a děkujeme mu za službu Slova.

1. Nedělní služby Boží jsou opět za týden v 9.00 hod.

Náš bratr farář má dnes ještě dovolenou.

Zítra začíná v Litomyšli tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů. V jednotlivých církvích se konat 5 ekumenických shromáždění vždy od 18.00 hod. V našem sboru bude závěrečné shromáždění s večeří Páně v pátek 22.1. Všichni jste upřímně zváni. Přijďte zakusit jednotu Církve Kristovy při společných bohoslužbách!

2. Lednová schůze staršovstva bude tentokrát později – v neděli 24.1.

3. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek .

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

5. Po shromáždění Vás zveme na kávu a čaj.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921