Sborová ohlášení 16.9. 2018

16.09.2018 10:27

Sborová ohlášení 16.9. 2018                                                

                                                                                         

0. Skupina z našeho sboru (včetně bratra faráře)  je na sborovém víkendu v Horském domově v Herlíkovicích.                                       

 

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00. Kázat bude bratr vikář, který se takto s námi rozloučí. Od října bude farářem v Telecím.

V úterý v 18.00 nás Česká křesťanská akademie srdečně zve do auly místního gymnásia na přednášku spisovatele a ředitele nakladatelství Akademia Jiřího Padevěta „Promněny nesvobody 1938 až 1953.“

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Slavností „Radujme se vždy společně“ si naše církev připomene 100 let od spojení reformované a lutherské círve a vzniku Českobratrské církve evangelické. Slavnost se bude konat společně s celocírkevním sjezdem mládeže poslední víkend v září v Pardubicích. Je to v našem seniorátě a tedy nedaleko. Všichni jste na tuto slavnost zváni. Doporučuji především sobotní program (29.9.), který začíná ráno slavnostními bohoslužbami s večeří Páně a končí večer koncertem skupiny Svatopluk. Podrobnosti jsou v programech, které si můžete vzít i na webových stránkách církve.

 

3. Manželům Běťákovým se 11.9. narodila dcera Apolena a manželům Tichým 10.8. syn Matyáš. Blahopřejeme a radujeme se s nimi.

4. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Jakub Sadílek. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

6. Stále ještě můžete finančně podpořit letošní renovaci střechy na našem kostele. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

doprovod: Pavel Peňáz 

služba: Jiří Běťák, Miloslava Fryaufová        

kázání: Lukáš Kubíček


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921