Sborová ohlášení 16.8. 2020

16.08.2020 11:28

Sborová ohlášení 16.8. 2020                                                            

                        

 

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

 

2. Narozeniny má dnes sestra Michaela Tichá a v týdnu pak bratr Jan Grulich. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání. 

 

3. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Na opravu fasády našeho kostela můžete přispět prostřednictvím účelové sbírky. Je tak možno učinit prostřednictvím sběrací listiny nebo dar zaslat na účet sboru. 

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit: Ž 103. 8-10

čtení: Gn 42. 6-26 

text: Gn 42. 8-16 

poslání: Ef 2. 1-10

písně: 25, 477, 699, 688, 482

služba: Jiří Běťák, Miloslava Fryaufová

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921